Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Young Car Mechanic

Young Car Mechanic

Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom sú spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu motorových vozidiel.

V roku 2019 sa celoeurópskeho kola súťaže Young Car Mechanic zúčastnili víťazi z jednotlivých krajín, v ktorých prebehlo jej národné kolo, a to z Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Zapojte sa do národného kola súťaže a nazrite na profesiu automechanika a na vzdelávanie sa z novej perspektívy. Na víťazov čakajú skvelé ceny!

Počnúc nasledujúcim týždňom, teda od 13.1.2020 až do 31.1.2020, sa začína historicky prvé kolo medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic na Slovensku. Mladí a nádejní automechanici, naštartujte svoje mozgové závity, nakoľko konkurencia je veľká a motivovaná mimoriadne vysokými výhrami. Tak ako Ty.


Stovky slovenských študentov a študentiek z niekoľkých desiatok stredných odborných škôl sa počas decembra prihlásili do prvého kola medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic 2020, ktorá je prvýkrát na Slovensku.

Tí budú mať celé tri týždne na to, aby potrápili svoje hlavičky a hlavne zužitkovali nadobudnuté vedomosti v silne konkurenčnom prostredí. Počnúc 13.1.2020 až do 31.1.2020 budú podrobení náročným teoretickým testom, ktoré jasne ukážu, kto ako dával v škole pozor.

Poriadne sa sústrediť a nenechať sa za žiadnych okolností vyviesť z miery môže priniesť sladké ovocie. Hrá sa o veľa. Pre študenta, pre učiteľa, ale aj pre školu. Množstvo hodnotných vecných cien, ale hlavne veľká paráda na medzinárodnom finále, kde už to skutočne stojí za to.

Presné informácie nájdeš na stránke:

https://www.youngcarmechanic.sk/

website created by WMT Studio