Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Garancia mobility 2019

Garancia mobility 2019

Nepokazte si dovolenku pokazeným autom a dajte si radšej v najbližšom Q-SERVICE Vaše auto skontrolovať, pretože s nami aj v prípade poruchy vždy prídete bezpečne do cieľa. Garancia Mobility je tu aj pre letnú sezónu 2019!

Volať iba v prípade poruchy!

+421 2 49 20 59 49

Garancia mobility obsahuje:

MEDZINÁRODNÝ HOT LINE 24/7 (asistencia vo vybraných krajinách)
BEZPLATNÝ PRÍJAZD TECHNIKA (v prípade, že je vozidlo nepojazdné)
BEZPLATNÝ ODŤAH VOZIDLA (do najbližšieho servisu ak je nepojazdné)
BEZPLATNÉ NÁHRADNÉ VOZIDLO (ak sa porucha nedá odstránit do 5h)

Zaistenie a preplatenie náhradného vozidla tej istej kategórie po dobu opravy až na 6 dní (pokial sa závada nedá v servise odstránit v ten istý den). Poskytnutie náhradného vozidla je podmienené blokáciou penazí z platobnej karty zákazníka. Vrátením náhradného vozidla bude klientovi blokovaná suma na karte uvolnená.

Garancia mobility platí:

Prehliadkou vozidla v ktoromkolvek autoservise Q-service v období od 1.6. do 15.9. 2019

Platnost garancie mobility:

Od 1.6. do 30.9. 2019 – do 5000 km od prehliadky vozidla. Registráciou súhlasím s využitím osobných údajov a údajo vozidle v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov

Prehliadka obsahuje kontrolu:

Brzd, Uloženia, Batérie, Dobíjania, Ventilácie, Tesnosti palivovej sústavy, Riadenia, Tlmenia a pruženia, Stavu pneumatík vrátane rezervy, Osvetlenia, Stieracov, Častí pohonu, Náplní a kvapalín, Klimatizácie, Povinnej výbavy,

Asistencná služba s garanciou mobility pre zákazníkov Q-SERVICE je obmedzená na odstránenie závady a zpojazdnenie vozidla v prípade neocakávanej technickej závady a zpojazdnenie vozidla v prípade neocakávanej technickej poruchy (netýka sa teda škodových udalostí a opráv po dopravnej nehode). V prípade dopravnej nehody je nutné postupovat podla pokynov príslušnej poistovne a neplatí ponuka služieb poskytovaných zadarmo sietou Q-SERVICE. Pri asistencii a oprave defektu pneumatiky sa neposkytuje odtah vozidla a náhradné vozidlo. Všetky náklady spojené s opravou si zákazník hradí sám. Príprava vozidla (napr. inšpekcná prehliadka a servis podla najbližšieho intervalu) a odstránenie zistených závad je hradené podla platného cenníka.

www.q-service.sk/siet-q-service/

www.garanciamobility.sk

website created by WMT Studio