Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Brzdová stolica

Služby

Kontrola na brzdovej stolici vám pomôže včas odhaliť chybovosť bŕzd na vašom vozidle. Plne funkčné brzdy sú základným predpokladom pre bezpečnú jazdu. Nepodceňte preto ich pravidelný servis a nechajte si ich skontrolovať.

Ako vyzerá kontrola na brzdovej stolici?

Pomocou zariadenia brzdovej stolice sa vykonáva test funkčnosti bŕzd a test tlmičov.

Pri teste sa sleduje:

Výsledkom kontroly sú číselné a grafické údaje o spôsobilosti bŕzd. Na ich základe vám môže byť včas odporúčaná výmena bŕzd alebo ich súčastí.

Prečo je potrebná kontrola bŕzd?

Problémy s brzdením majú za následok sťažené ovládanie vozidla, ktoré môže vážne ohroziť vás i celú premávku.

Navyše, test brźd je súčasťou povinnej STK. Diagnostika brzdovej sústavy v servise vám preto ušetrí nemalé peniaze v prípade neskoršieho zistenia zlého stavu vašich bŕzd.

Dajte si skontrolovať brzdový systém pomocou brzdovej stolice našimi mechanikmi. Vyfiltrujte si najbližší autoservis zo siete Q-Service a nechajte prácu na odborníkov.

  • hodnota brzdného účinku,
  • tlak v brzdovom systéme na nápravy,
  • sila tlaku na brzdový pedál,
  • brzdový systém vrátane platničiek, kotúčov, brzdových hadičiek a brzdovej kvapaliny.

Kraje

1 2 3  »

website created by WMT Studio