Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Generálny pardon na neplatnú STK a EK za pár dní končí!

Generálny pardon na neplatnú STK a EK za pár dní končí!

Jazdíte s autom bez platnej technickej a emisnej kontroly? Bežne sa za to pokutuje. Od začiatku roka však platí generálny pardon. Zisťovali sme, čo to pre motoristov znamená."Nepodrobenie ktorejkoľvek z týchto kontrol je sankcionovateľné okresným úradom pokutou 165 eur," povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa.

Automatická pokuta za neplatnú STK

Od 1. marca sa spustí v SR nový systém, ktorý bude vyhľadávať automobily s neplatnou technickou a emisnou kontrolou a ich majiteľom automaticky posielať pokuty.

Pokuty prídu poštou

Čo znamená, že štát môže automaticky udeľovať pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu?

Štát vedie databázu, v ktorej sa evidujú všetky automobily a ich technické a emisné kontroly; vrátane dátumov, kedy ich majú absolvovať. Systém preto vie určiť, kedy najneskôr má majiteľ pristaviť auto ku kontrolám. Pokiaľ tak neurobí, majiteľovi na základe objektívnej zodpovednosti automaticky pošle poštou pokutu. Pokuta sa vtedy udeľuje v tzv. rozkaznom konaní.

Je možné sa proti udelenej pokute odvolať?

Pokiaľ napríklad automobil skutočne absolvoval technickú či emisnú kontrolu a tá v systéme nebola zaregistrovaná, je možné proti pokute podať odôvodnený odpor. Včasným podaním odporu sa rozkaz ruší v celom rozsahu a netreba ho uhradiť. Okresný úrad následne bude v konaní pokračovať klasickým správnym konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla. Vtedy je možné udelenú pokutu definitívne zrušiť. Ak ale nakoniec bude pokuta aj v správnom konaní uložená, bude navýšená o trovy spojené s prerokovaním správneho deliktu vo výške 30 eur.

Aká je výška pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu, ktorú štát zašle vodičom automaticky?

Aktuálne je výška pokuty za každú z dvojice neplatných kontrol 165 eur, čiže dohromady až 330 eur. Pokiaľ do 15 dní od doručenia rozkazu uhradíte 2/3 z uloženej pokuty, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. V tom prípade bude teda pokuta vo výške 220 eur.

Ako rýchlo budú odosielané automatické pokuty za neplatnú technickú alebo emisnú kontrolu?

Pokutu podľa zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pokiaľ teda nepríde po piatich rokoch, už sa ďalej čakať nemusí.  V praxi ale budú podľa všetkého prichádzať rýchlejšie, presný čas však nie je možné teraz určiť.

Ako dlho platí technická a emisná kontrola?

K obom kontrolám je potrebné auto prvý raz pristaviť po štyroch rokoch od uvedenia do prevádzky a potom každé dva roky. Iné pravidlá platia pre vozidlá taxislužby a autoškoly, tie musia kontroly absolvovať každý rok. Dátum vykonania technickej kontroly aj emisnej kontroly je vedení podľa dní a platí presne dva roky.

Koľko stojí technická kontrola a koľko stojí emisná kontrola?

Ceny za vykonanie technickej a emisnej kontroly nie sú pevne stanovené, každá STK (stanica technickej kontroly) si ich určuje samostatne. Líši sa tiež podľa typu vozidla a iná cena môže platiť aj v závislosti od typu pohonu. Pre bežné osobné auto s benzínovým či naftovým motorom sa zväčša poplatok za obe kontroly dohromady pohybuje od 40 do 60 eur, môže ale byť aj nižší či vyšší. Ušetriť sa dá napríklad zakúpením kupónov na zľavových portáloch, pomocou ktorých sa stanice snažia prilákať zákazníkov aj v „slabších“ obdobiach, keď prirodzene klienti neprichádzajú.

Štát spustil možnosť notifikácie o blížiacom sa konci platnosti technickej a emisnej kontroly. Je tento systém dostupný pre každého?

Áno, prihlásiť sa môže každý majiteľ, resp. držiteľ vozidla. Podmienkou je iba aktívne mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa.

Ako je možné zaregistrovať sa na odber informačných správ o blížiacom sa konci platnosti TK/EK?

Postup sa líši podľa toho, či používate elektronický občiansky preukaz (eID) alebo nie. Pokiaľ áno, po prihlásení sa do systému na stránke www.jiscd.sk si systém automaticky spáruje všetky vozidlá, ktorých ste držiteľom alebo vlastníkom. Pokiaľ elektronický občiansky preukaz nevlastníte, môžete sa na rovnakej stránke zaregistrovať po zadaní niektorých údajov o automobile. 

Je možné zadané štátne upozornenia na blížiaci sa koniec platnosti TK/EK úplne zrušiť?

V súčasnosti to nie je možné. Podľa slov hovorcu ministerstva dopravy by sa v e-maile, ktorý potvrdzuje aktivovanie notifikácií, mal nachádzať aj link na zrušenie.

Treba zmeniť nastavené notifikácie napríklad po zmene evidenčného čísla automobilu po presťahovaní do iného okresu?

Zmeniť nastavenie notifikácie nie je možné. Pokiaľ používateľ nie je registrovaný v systéme s elektronickým občianskym preukazom, je potrebné zrušenie stávajúcej a založenie novej notifikácie, čo sa dá v systéme spraviť bezplatne.

Je možné na jedno telefónne číslo zaregistrovať viac vozidiel a notifikáciu pre jedno vozidlo zaregistrovať na viac čísiel?

V oboch prípadoch je odpoveď áno. Žiadne podobné obmedzenie systém nekladie, upozornenia je možné nastavovať úplne ľubovoľne.

Akým spôsobom a s akým predstihom ma štát na blížiaci sa koniec platnosti TK/EK upozorní?

Zaregistrovaným používateľom bude bezplatne zaslaná SMS aj e-mail. Upozornenie je odosielané dvakrát – vždy 30 dní a potom 14 dní pred termínom, kedy auto treba pristaviť na STK. Spôsob notifikácie (teda či SMS, e-mail alebo oboje) bude možné v budúcnosti v systéme zmeniť, časy zasielania upozornení sú však pevne dané a nemenné.“

website created by WMT Studio