Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Zápchy spojky doslova likvidujú. Ako to robiť správne?

Zápchy spojky doslova likvidujú. Ako to robiť správne?

Poznáme to všetci veľmi dobre. Pohyb tempom nižším než 10 km/h. Každú chvíľu zastavenie, aby ste sa o pár sekúnd znova pohýnali a prešli pár metrov. Máte auto s manuálnou prevodovkou a klasickou jednolamelovou trecou spojkou. Takých je na Slovensku stále drvivá väčšina.

Spojka je v zápchach vystavená extrémnemu namáhaniu. Vedľajším produktom trenia je teplo. A trecia spojka sa šúcha mimoriadne efektívne. To vyrába množstvo tepla, ktoré sa pri jazde dokáže vychladiť a vyvetrať. Keď však o jazde hovoriť nemožno a rozbiehať sa treba aj niekoľkokrát za minútu, pre trecie spojky sú to doslova extrémne momenty. Vysoká teplota zďaleka nie je jediný problém trecích spojok. So zápchami, žiaľ, nič nedokážeme urobiť. Ale nápor na spojkové ústrojenstvo v nich môžete vďaka nasledovným radám značne zmierniť a spojke zásadne predĺžiť životnosť. Nielen to, ostatným tým jazdu za vami spríjemníte.

 

Ako správne zaobchádzať s trecou spojkou?

Životnosť spojky výrazne ovplyvňujú vodičské schopnosti, technika jazdy, zaobchádzanie s vozidlom a samotná prevádzka. V meste (a hlavne v zápchach) trpí spojkový mechanizmus najviac, na diaľnici najmenej. K preťaženiu spojky dochádza pri nevhodnom a častom rozbiehaní vozidla zo stoja, pri ťahaní iného auta, alebo vozíka, pri vyťahovaní zapadnutého vozidla, či pri nevhodnom zrýchľovaní za jazdy do prudkého kopca a podobne. V týchto prípadoch vzniká medzi zotrvačníkom a trecou lamelou vysoké trenie. To spôsobí nadmerné prehrievanie celej spojky a zároveň aj veľké opotrebovanie trecej lamely.

Spojkovému systému tiež neprospieva, keď sa spojka vypína na dlhšiu dobu ako je potrebné na preradenie na ďalší prevod. Mať zbytočne dlho stlačený spojkový pedál zásadne neodporúčam. Prítlačné ložisko je vtedy v zábere a podstatne sa skracuje jeho životnosť (končiaca životnosť sa prejavuje napr. hrčaním na voľnobehu). Vhodné nie je ani zbytočne časté stláčanie spojky, pretože prítlačné ložisko sa zakaždým oprie o rýchlo sa otáčajúcu membránovú pružinu (kým dosiahne rovnakú rýchlosť), medzi oboma týmito dielmi dochádza k vzájomnému treniu a po čase sa môžu zuby na pružine tak opotrebovať, až sa zlomia. Následne vznikajú problémy so samotným vypínaním spojky. Spojkový systém je dimenzovaný ako najslabší článok prevodového systému. Aby v prípade preťaženia potenciálne poškodenie mala najviac práve spojka. Tá je zároveň najlacnejším prvkom celého drahého systému. Napriek tomu výmena spojky väčšinu vodičov nikdy nepoteší. Sú to výdaje, bez ktorých by sme sa všetci radi zaobišli. Aj keď je spojka spotrebná časť auta, sú vodiči, ktorí ju dokážu zničiť za 10 000 kilometrov. No poznám aj takých, ktorí dajú na jednej spojke aj viac než 150 000 kilometrov. Ja osobne mám na jednom aute na spojke odkrútené už viac než 120 000 km...

 


Ako spojku v zápchach čo najlepšie šetriť?

1) Ak je to čo len trochu možné, nezastavujte!

Ak dokážete trafiť tempo celej kolóny, je určite lepšie ísť o čosi pomalšie bez šúchania spojky na zaradenom prevodovom stupni aj za cenu, že za autom pred vami mierne meškáte. Pomôžete tak nielen sebe, ale aj ostatným vodičom v zápche, ktorých spojky tiež ocenia plynulú pomalú jazdu, než časté rozbiehanie a zastavovanie. Skúste situáciu (kolónu) čítať čo najviac dopredu, aby ste aj brzdenie až zastavovanie minimalizovali. Pre spojku je pri rozbiehaní vždy oveľa lepšie, keď sa auto ešte aspoň trochu kotúľa vpred, než keď ho treba znova rozbehnúť zo stoja.

 

2) Spojku nechávajte v zábere čo najkratšie

Ak svoje auto dobre poznáte, mali by ste presne poznať bod záberu spojky. Skúste ho používať efektívne. Dobu trenia spojky sa snažte čo najviac minimalizovať. Prospeje to životnosti spojky a tiež prítlačnému ložisku.

3) Rozbiehajte sa na čo najnižších otáčkach

Skúste si natrénovať rozbiehanie bez použitia plynu. To znamená tak, aby ste otáčky motora pri rozbiehaní vôbec nedvíhali, alebo len minimálne. S čím väčším rozdielom otáčok zotrvačníka verzus trecia lamela sa snažíte pohnúť, tým horšie pre celé hnacie ústrojenstvo, nielen pre spojku samotnú. Práve to zásadne míňa trecie obloženie a oveľa skôr spôsobí, že spojka už nedokáže preniesť krútiaci moment motora na prevodovku.

 

 

 

 

website created by WMT Studio