Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Ako často meniť brzdovú kvapalinu v aute?

Ako často meniť brzdovú kvapalinu v aute?

Jedným z najdôležitejších komponentov vášho vozidla je brzdová kvapalina. Zabezpečuje, aby brzdy fungovali bezchybne a efektívne, kedykoľvek to budete potrebovať. O brzdovej kvapaline sa veľa nehovorí, preto množstvo ľudí ani nevie, že je potrebné ju pravidelne kontrolovať a meniť.

Aká je funkcia brzdovej kvapaliny?

Keď zabrzdíte, očakávate, že vaše auto zastaví. Deje sa to aj vďaka brzdovej kvapaline. Je to médium, cez ktoré sa tlak vyvíjaný na brzdový pedál vášho vozidla a ktorý ďalej cestuje cez strmene, prenáša na brzdové segmenty (ľudovo nazývané „doštičky“) a potom na brzdové kotúče, aby zastavili otáčanie kolies. Stručne povedané, brzdová kvapalina pomáha hýbať dielmi v hydraulickom (brzdovom) systéme vozidla, čo umožňuje vášmu autu zastaviť pri stlačení brzdových pedálov v akejkoľvek kritickej situácii.

Brzdová kvapalina okrem toho obsahuje aj inhibítory korózie, ktoré zabraňujú hrdzaveniu akýchkoľvek kovových komponentov v systéme. Zastavenie vozidla je náročný proces a brzdová kvapalina je kľúčovou súčasťou rovnice. Ak je hladina kvapaliny nízka, znečistená vlhkosťou alebo má nesprávny bod varu, brzdný výkon je obmedzený.

 

Prečo je potrebné pravidelne kontrolovať brzdovú kvapalinu?

Ak sú brzdy uzavretým systémom, prečo musíte brzdovú kvapalinu do svojho auta občas dopĺňať? Pri brzdení vznikajú vysoké teploty trením komponentov. Rovnako ako olej, aj brzdová kvapalina časom stráca účinnosť. Kvapalina môže absorbovať vlhkosť, čo vedie ku korózii hydraulického systému (vzniká jemná oterová emulzia), možnej poruche komponentov ABS a ESP a ďalším problémom znižujúcim účinnosť vašich bŕzd. To má negatívny vplyv na schopnosť zastaviť v kritických jazdných situáciách.

Niekedy môžu nastať aj závažnejšie problémy, napríklad, že v brzdovom systéme dôjde k netesnosti. To sa deje najmä pri starších vozidlách v dôsledku opotrebenia hadíc, korózii vedenia či úniku kvapaliny cez brzdové piestiky.

 

Ako si brzdovú kvapalinu skontrolujete?

Brzdová kvapalina je zvyčajne uložená v priesvitnom plastovom zásobníku, takže môžete vidieť jej hladinu bez odstránenia uzáveru. Uzáver však určite zbytočne neotvárajte, pokiaľ kvapalinu nevymieňate alebo nedolievate. Otvorený alebo netesný zásobník môže spôsobiť nasávanie vlhkosti do hydraulického systému. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo je užitočné, aby sa o kontrolu brzdového systému a výmenu kvapaliny postaral profesionálny a vyškolený mechanik.

 

Ako často meniť brzdovú kvapalinu v aute?

Brzdovú kvapalinu, ako aj celý brzdový systém by ste si mali v spoľahlivom autoservise nechať skontrolovať minimálne každé dva roky. Pri kontrole si naši automechanici v sieti Q-service všímajú najmä obsah vody, bod varu a tesnosť systému. Starnutie brzdovej kvapaliny spolu s vysokým obsahom vody spôsobujú postupné znižovanie bodu varu. Pri bežnej prevádzke sa jej výmena odporúča aspoň raz za 4 roky.

Ak ste milovníkom dynamickej jazdy s agresívnym brzdením, brzdový systém a samotná kvapalina sa pri nej výrazne zohrievajú. V systéme sa následkom toho postupne vytvoria bublinky, ktoré zvyšujú stlačiteľnosť brzdovej kvapaliny. Môžete to cítiť aj na brzdovom pedáli, ktorý dokáže stlačiť výrazne jednoduchšie (mäkšie). Brzdy vtedy strácajú svoju účinnosť, prenášaný tlak z brzdového pedálu na brzdové doštičky a kotúče sa znižuje a riziko havárie sa zvyšuje.

 

Nechajte to na odborníkov

Na rozdiel od iných jednoduchších opráv je dôležité, aby ste výmenu brzdovej kvapaliny absolvovali v profesionálnom autoservise. Existuje totiž veľa druhov brzdových kvapalín s rôznymi hodnotami a špecifikáciami, ktoré sa nemôžu a nedajú zmiešať.

Pri systémoch ABS a ESP sa pri výmene kvapaliny používa špeciálny prístroj na postupné a úplné odsatie kvapaliny zo všetkých okruhov brzdového systému. Tlakom je stará kvapalina postupne nahradená novým a správnym typom pre vaše vozidlo. Pri tomto servisnom úkone sa brzdový systém aj zároveň odvzdušňuje.

Brzdová kvapalina je zároveň toxická a horľavá, preto s ňou treba správne zaobchádzať a kvapalina musí byť bezpečne zlikvidovaná. Pravidelné kontroly a výmena brzdovej kvapaliny znižujú riziko, že by kvalita vášho brzdového systému mala niekedy klesnúť.

 

Daj svoje auto do poriadku v Q-service

website created by WMT Studio