Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Olej do auta: Ako si vybrať ten správny?

Olej do auta: Ako si vybrať ten správny?

Vymeniť motorový olej do auta a prezuť pneumatiky – to sú dve veci, ktoré si v súvislosti s autami zapamätá zrejme úplne každý. Napriek tomu dochádza k omylom a zanedbávaniu pri obidvoch úkonoch. Viete, ako si vybrať ten správny olej a ako postupovať pri výmene?

Pozor na nesprávny olej

Dávno preč sú tie časy, keď ste jednoducho prišli na benzínovú pumpu, zbežne ste si prezreli ponuku motorových olejov a zvolili ten „najsympatickejší“. Doma ste otvorili kapotu vozidla, doplnili olej cez nalievacie hrdlo do motora a keď bolo treba, postup ste o mesiac až dva zopakovali.

Aj autoservisy kedysi postupovali podobne. Motorový olej s rovnakou viskozitou (zvyčajne 10W-40) dopĺňali rad za radom do všetkých vozidiel, ktoré prišli na servis. Dnes už je situácia iná a profesionálne servisy si dávajú záležať na kvalite motorových olejov.

Použitie nesprávneho motorového oleja totiž môže spôsobiť závažné škody na aute, ako napríklad:

 • poškodenie turba,
 • poškodenie DPF filtra,
 • iné škody, kvôli ktorým vaše motorové vozidlo nemusí prejsť STK.

 

 

Ako zvoliť správny typ motorového oleja?

Všeobecne existujú štyri základné faktory, ktoré určujú, či je daný olej vhodný pre konkrétne vozidlo:

 

Viskozita oleja

Viskozita oleja vyjadruje jeho mieru odporu tiecť. Existujú dve hodnoty, ktoré definujú viskozitu oleja. Prvá hodnota sa končí písmenom „W“, čo znamená zimu (winter). Táto hodnota súvisí s tým, ako olej tečie v studenom stave, napríklad pri štartovaní motora. Druhá hodnota je definovaná tým, ako olej tečie pri normálnych prevádzkových teplotách motora.

Čím menšie je číslo, tým lepšie bude olej tiecť. To znamená, že olej s viskozitou 5W-30 bude pri štartovacích teplotách tiecť ľahšie ako olej s viskozitou 10W-30. Olej 10W-30 zas bude pri normálnych prevádzkových teplotách motora tiecť ľahšie ako olej 10W-40. To je dôležité, pretože hustota motorových olejov sa prirodzene zvyšuje, keď oleje chladnú a znižuje, keď sa zahrievajú.

Riedke oleje s nízkou viskozitou tečú ľahšie, čo im umožňuje chrániť diely motora pri nízkych teplotách. Husté oleje s vysokou viskozitou zvyčajne lepšie udržiavajú pevnosť mazacieho filmu na ochranu motorov pri vysokých teplotách.

Všeobecne platí, že nevýhodou zníženej viskozity je vyššia spotreba motorového oleja (odparnosť), ale výhodou je nižšia spotreba paliva, čo je spojené s výhodou tvorby menšieho množstva emisií CO2. Nízkoviskózne motorové oleje už majú svoje pevné miesto v sortimente olejov do moderných automobilov.

 

Druh motorového oleja

Poznáme tri základné druhy motorových olejov:

 • minerálny,
 • syntetický a
 • plne syntetický.

Pri ich používaní je vhodné riadiť sa odporúčaním výrobcu motora, ktoré je uvedené v servisnej knižke. Výrobca totiž odporúčaný olej dôkladne testoval, aby sám zabezpečil všetky požiadavky pre správne fungovanie motora a jeho životnosť.

Viac ako 20 rokov sa do motorov v prevažnej miere odporúčajú syntetické a plne syntetické oleje, ktoré predlžujú výmenné intervaly, vďaka nižšiemu odporu v motore znižujú spotrebu paliva a takisto znižujú množstvo emisií.

Minerálne oleje sa používajú už len v starých vozidlách, ktoré sa z trhu a ciest pomaly strácajú. Akékoľvek náhrady za odporúčané oleje zhoršujú kvalitu motora a znižujú jeho trvanlivosť.

 

Výkonnostná trieda oleja

Pri výbere motorového oleja je dôležité všímať si aj rozdelenie podľa výkonnostných tried, ktoré určujú, aké okamžité a dlhodobé vlastnosti olej má. Výkonnostné triedy určujú niekoľko rôznych výkonnostných noriem (API, ACEA, ILSAC, CCMC, MIL-L a konkrétne normy výrobcov automobilov).

Pre európsky a najmä slovenský trh je najdôležitejšia a určujúca norma ACEA a normy výrobcov. ACEA, alebo Asociácia európskych konštruktérov vozidiel (European Automobile Manufacturers Associations), od roku 1995 vydáva vlastný rebríček výkonnostných tried motorových olejov:

 • Skupina A – oleje pre benzínové motory osobných a ľahkých dopravných vozidiel, ktoré sa označujú písmenom a číslicou od A1 až po A5,
 • skupina B – motorové oleje pre dieselové motory ľahkých úžitkových vozidiel s označením B1 – B5,
 • skupina C – oleje pre osobné automobily s katalyzátormi a filtrom pevných častíc vo výfuku s označením C1 – C4,
 • skupina E – motorové oleje pre dieselové motory s vysokým výkonom (napr. kamióny iné nákladné vozidlá) s označením E1 – E9.

 

Normy výrobcov automobilov a motorov

Každý výrobca automobilov má vlastné špecifické požiadavky, ktoré by mal motorový olej spĺňať. Dôvodom je konštrukčná rôznorodosť motorov. Pri testoch ACEA noriem (alebo iných mimoeurópskych noriem) tieto požiadavky nie sú vždy splnené, preto sa výrobcovia rozhodli zaviesť vlastné normy. Napríklad najznámejšie z koncernu VW sú:

 • VW 501.01 – oleje pre benzínové a nepreplňované naftové motory,
 • VW 500.00 – oleje pre benzínové a nepreplňované naftové motory,
 • VW 505.00 – oleje pre nepreplňované aj preplňované naftové motory,
 • VW 505.01 – oleje pre PD motory (čerpadlo-tryska) s krátkym výmenným intervalom,
 • VW 507.00 – oleje pre naftové motory s predĺženým (variabilným) výmenným intervalom, vhodné aj pre motory s filtrom pevných častíc.

 

Nechajte to na profesionálov

Je na vás faktorov, ktoré si pri výbere motorového oleja treba všímať, priveľa? Vyberte si spoľahlivý profesionálny autoservis, v ktorom vám školení zamestnanci s výberom toho správneho oleja pre váš automobil určite poradia.

Podľa všeobecne prijatých pravidiel by sa mal motorový olej v automobile meniť každých 10 –  30 tisíc kilometrov, v závislosti od toho, či viac jazdíte v meste, alebo skôr absolvujete dlhé cesty. Ak sa budete o svoje auto príkladne starať a pravidelne absolvujete servisné prehliadky, váš autoservis sa o každú výmenu bez problémov postará.

website created by WMT Studio