Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Prečo je dôležitá kontrola chladiacej kvapaliny?

Prečo je dôležitá kontrola chladiacej kvapaliny?

Nevyhnutnosť a prevencia zároveň – chladiaca kvapalina je ochranou motora v pravom zmysle slova. Napriek tomu je v servisných úkonoch pravidelnej údržby vozidla opomínaná. Pritom už dávno nie je jej úlohou iba ochladzovanie motora. V čom spočíva jej komplexnosť?

Ochrana vo viacerých smeroch

Hlavnou úlohou chladiacej kvapaliny je odvádzať teplo z bloku motora do chladiča a udržiavať jeho optimálnu teplotu. Ak by sa totiž viacnásobne zvýšila, mohlo by dôjsť k výraznému poškodeniu motorového systému.

V motorovom systéme majú hlava a blok motora dvojitú stenu. Ide o plášť, ktorý je vyplnený práve chladiacou kvapalinou, ktorá vďaka vodnej pumpe prúdi po zohriatí do chladiča. Prívod vzduchu zabezpečí jej ochladenie a ona sa vracia späť do motorovej časti. Tento proces cirkulácie prebieha v podstate nepretržite.

Okrem tejto prioritnej funkcie pomáha zamedzovať usádzaniu sedimentov, zabraňuje tvorbe vodného kameňa, stabilizuje hodnotu pH, chráni pred zavzdušnením chladiaceho systému aj koróziou. Zjednodušene povedané, ochraňuje časti, ktorými preteká. Môžeme povedať, že ich omladzuje. Toho by nebola schopná, ak by jej zloženie nebolo unikátne.

 

Čas znehodnocuje zloženie

Vlastnosti, ktoré sú pre chladiacu kvapalinu špecifické, sú dané jej zložením s prímesou aditív (inhibítory korózie, disperzanty, stabilizátory, prísady proti penivosti, kyslosti a i.). Jednotlivé zložky sa môžu časom odparovať a meniť svoje chemické zloženie. Aj preto je dĺžka životnosti chladiacej kvapaliny obmedzená. Výrobcovia vozidiel ju odporúčajú meniť v starších autách každé 2 roky, v novších 3 roky. No prax býva iná. Sú majitelia vozidiel, ktorí ju nemenia počas celej životnosti vozidla (veď to je len voda a stačí dolievať).

Ak nebola menená už dlhšie, neznamená to, že zamrzne. No vozidlu bude aj tak škodiť, napríklad veľmi nízkou alkalitou. Tá sa premietne do neúplného tesnenia a môže mať negatívny vplyv na dosadacie plochy hlavy valcov, prípadne na funkciu vodnej pumpy. Preto odporúčame meniť chladiacu kvapalinu aspoň každé 4 roky. Je to minimálny náklad na údržbu vozidla. 

 

Ako je to s riedením?

V tejto súvislosti je potrebné ozrejmiť, že chladiaca kvapalina sa predáva v dvoch vyhotoveniach – v podobe koncentrátu (vyžaduje zriedenie), a ako hotovú zmes, pripravenú na priame použitie. Koncentrát je teda nutné riediť, avšak treba vedieť ako a zlozvykov je v tomto smere nemálo. Jedným z nich je aj miešanie s destilovanou vodou.

Na vhodnosť či nevhodnosť destilovanej vody existujú rôzne názory. Vo všeobecnosti platí, že najmä pred zimnými mesiacmi je dôležité chladiacu kvapalinu skontrolovať a zároveň ju vodou nedolievať, keďže tým môžete zmeniť odolnosť voči zamŕzaniu. Práve v tomto období môže byť pre niektoré súčasti chladiaceho okruhu vyslovene nevhodná. Ak sa hladina kvapaliny zníži a potrebujete ju doliať, urobte tak iba zriedeným roztokom chladiaceho koncentrátu s demineralizovanou vodou v pomere (ideálne) 1: 1 alebo „hotovou“ chladiacou zmesou (podľa toho, čo tvorí pôvodný obsah nádržky).

 

Druhy chladiacej kvapaliny

Konkrétny typ vozidla si pýta konkrétny druh chladiacej kvapaliny. Jednoduché pravidlo, no samotný výber taký jednoznačný byť nemusí. Bežne sa totiž rozhodujeme podľa farebného prevedenia kvapaliny, a to nie je vždy správna voľba. Do úvahy treba brať špecifikácie a požiadavky výrobcu na parametre chladiacej kvapaliny, keďže sa stáva i to (hoci pomenej), že im farba v niektorých prípadoch nezodpovedá.

Základná orientácia (bežne zaužívané farebné prevedenie, ale nie je to pravidlo):

  • Žltá G10: do starých motorov, ktorých hlava valcov nie je z hliníkových zliatin
  • Modrozelená - G11: vhodnejšia pre staršie typy áut (s väčšími chladičmi)
  • Červená/ružováG12: pre modernejšie autá, ešte väčšiu ochranu poskytuje vo fialovom variante G12+
  • FialováG13: súčasťou nových vozidiel, poskytuje extra ochranu a odolnosť.

TIP: Jednotlivé druhy kvapalín navzájom nemiešajte. Môžete tým oslabiť samotné chladiace účinky. Okrem iného, mix organických a minerálnych aditív vytvára nežiaduce usadeniny a kaly.

 

Zbytočné problémy, ktorým sa dá jednoducho vyhnúť

Nie je žiadnou novinkou, že správnou a pravidelnou údržbou podstatne predĺžite životnosť vášho motorového vozidla a ušetríte na nečakaných výdajoch, ktoré sa v opačnom prípade môžu vyskytnúť. Bezproblémová prevádzka vyplýva z kontroly, a najmä tej zimnej, pred sezónou mrazov. Chladiacu kvapalinu však môžete testovať aj na sfarbenie, hustotu, vodivosť či kyslosť.

Premeranie bodu mrazu môžete urobiť domáckym pokusom. Odobratím malého množstva kvapaliny z vyrovnávacej nádržky a umiestnením do mrazničky zistíte, či pri teplote cca – 18 °C tuhne (pre niektoré regióny to však nemusí postačovať). Mrazničkový test má iba orientačný výsledok. Ten objektívny zistíte, ak sa spoľahnete na kontrolu odborníkmi.

V servise zároveň otestujú, či nemrznúca zmes spĺňa ďalšie uvedené vlastnosti. Nemusíte tak kupovať hustomer, refraktometer či pH testovací set (hoci nie sú drahou záležitosťou).

 

Čím sa riadiť.

Bezstarostné zimné, respektíve celoročné jazdenie zabezpečí pravidelná kontrola  chladiacej kvapaliny. Keďže je starostlivým pomocníkom nielen pri chladení motora, ale tiež ochrancom pred koróziou a praskaním nekovových častí, je načase začať túto starostlivosť považovať za nevyhnutnosť. Či v domácom prostredí, no ideálne je navštíviť najbližší Q-Service.

website created by WMT Studio