Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Ako na register prevádzkových záznamov vozidiel od r. 2022

Ako na register prevádzkových záznamov vozidiel od r. 2022

V zákone o Registri prevádzkových záznamov vozidiel nastali zmeny v údajoch, ktoré je potrebné nahlasovať. Týka sa to aj servisov a vás, ako majiteľa vozidla? Predaj a kúpa ojazdeného vozidla bude opäť o trochu bezpečnejšia.

Aby ste boli vy, ako budúci vlastník vozidla chránený, existuje akási banka informácií o konkrétnom vozidle. Táto banka sa nazýva Register prevádzkových záznamov vozidiel. Tento zoznam zahŕňa autá, ktoré sú registrované na Slovensku. Doteraz bolo povinné do neho zapisovať celkový počet kilometrov, ktoré má vozidlo najazdené. Prejdenú vzdialenosť monitoruje tzv. odometer.

Register prevádzkových záznamov vozidiel ošetruje aj legislatíva, konkrétne sa o ňom hovorí v zákone 106/2018 Z. z. V roku 2022 prešiel tento zákon viacerými úpravami, ktoré sa týkajú všetkých (od predajcov cez servisy až po majiteľov). 

 

Okrem kilometrov je nutné doplniť aj ďalšie informácie

Doteraz to bolo jednoduché. V registri ste našli záznam z odometra v rôznych životných obdobiach vozidla. Od roku 2022 je nutné pridať aj niekoľko ďalších informácií o týchto konkrétnych situáciách, ktoré si auto prežilo. Tí, ktorí s autom manipulovali, musia doplniť, aké úkony na ňom urobili. Sem patrí napríklad:

 • výmena oleja,
 • servisná prehliadka,
 • výmena rozvodov,
 • výmena spojky,
 • iné úkony, ktoré sa týkajú stavu vozidla.

Mnoho autoservisov využíva programy (napr. systém CARIS alebo AZ soft), do ktorých bolo už dávnejšie povinné zapisovať manipulácie s vozidlom. V tomto prípade si môžu pogratulovať, lebo život sa im nejako výrazne nezmení.

 

Zákon vymedzuje manipuláciu s odometrom

Novinkou v zákone je aj vymedzenie, že oprávnenú manipuláciu s odometrom môže vykonať iba výrobca, zástupca výrobcu alebo autorizovaná opravovňa. Tieto spoločnosti tiež nemôžu narábať s číslami na odometri ako s číslami do binga. Každý zásah do odometra musí byť starostlivo zaznamenaný v Registri prevádzkových záznamov vozidiel. Zásah do odometra môže byť vykonaný iba v súlade so spôsobom určeným výrobcom vozidla.

 

Kto bol povinný zasielať informácie o vozidle?

Zákon pred zmenou stanovil, že bezodkladnú povinnosť zasielať informácie o autách prihlásených na území Slovenska majú:

 • technické služby – informácie o vykonaných technických, cestných, emisných kontrolách a kontrolách originality, 
 • orgán Policajného zboru – informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o evidovaných dopravných nehodách,
 • ministerstvo dopravy – informácie o evidovaných opravách a údržbe,
 • osoby, ktoré vykonávajú diagnostiku, opravy alebo údržbu vozidiel – informácie o všetkých vykonaných opravách, údržbe alebo diagnostikovaní vozidiel,
 • osoby, ktoré vykonávajú služby v oblasti organizovania a realizácie dražieb – informácie o vykonaných dražbách, 
 • osoby, ktoré vykonávajú nastavovanie a overenie tachografov – informácie o vykonaných nastaveniach a overeniach tachografov,
 • požičovne cestných motorových vozidiel  – informácie o výpožičkách,
 • lízingové spoločnosti – informácie z odometra v čase uzavretia zmluvy o financovaní,
 • znalci  – informácie z cestných motorových vozidiel, na ktorých vykonali obhliadky.

 

Zmena zákona neobišla ani webové sídla, predajcov, autoservisy a poisťovne

Zákon stanovuje aj ďalšie osoby, ktoré po zmene musia zasielať údaje do registra. Zmena zákona sa týka napríklad prevádzkovateľov webového sídla, ktorí ponúkajú autá na predaj alebo kúpu. 

Povinnosť je aj na strane autobazárov a všetkých spoločností, ktoré vykonávajú predaj ojazdených vozidielpriamo alebo sprostredkovane. Musia zasielať detaily o ponukách a uskutočnených predajoch.

Do registra sa zasielajú všetky zmeny v rámci softvéru riadiacej jednotky. To znamená, že všetky osoby vykonávajúce tieto nastavenia sú povinné aktualizovať informácie. Táto zmena sa týka najmä autoservisov.

Poisťovne musia informovať o všetkých poistných udalostiach, kedy boli vykonané obhliadky motorových vozidiel. 

Hoci je zákon po zmene o niečo rozsiahlejší a týka sa viacerých segmentov, ošetruje neoprávnenú manipuláciu s vozidlom. Vám ako majiteľom poskytuje vyššiu ochranu a garanciu, že pri kúpe nového auta nekúpite mačkuvo vreci, ktorej odometer bol stáčaný ako ručička na kompase.

website created by WMT Studio