Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Ekologické olejové hospodárstvo v autoservise: ako na to?

Ekologické olejové hospodárstvo v autoservise: ako na to?

Pri znížení uhlíkovej stopy môžu pomôcť nielen účinnejšie palivá, ale aj efektívnejší palivový a olejový manažment. Viete, ako správne hospodáriť s olejmi bez rizika privysokých nákladov alebo niekoľkotisícových pokút? Ako to funguje v autoservisoch, aby aj zákazník nadobudol pocit pridanej hodnoty služby?

 

Spaľovacie motory a ekológia. Pre niekoho nepredstaviteľná kombinácia. Avšak niektorým autoservisom nie je pojem olejového hospodárstva s ohľadom na prírodu neznámou. Pozrite sa, ako k tomu pristupuje naša sieť Q-service. 
 

Čo je to vlastne olejové hospodárstvo?

Ide o proces od získania olejov od kvalitných výrobcov cez pracovné postupy, ktoré sú voči zákazníkom poctivé a férové, kontrolu správnosti výmeny oleja po technickej stránke (správny olej v správny čas), upravenie nastavení v aute až po likvidáciu zničeného oleja podľa ekologických nariadení. 

Olej v aute by sa mal zvyčajne meniť po najazdení každých 10 až 15-tisíc kilometrov. Týka sa to aj olejového filtra. Hoci jeho výmenu zvládnu mnohí motoristi svojpomocne, odporúčame vám obrátiť sa na skúsený servis. Ako štandardne funguje výmena oleja? 

Najskôr sa vypustí starý motorový olej do špeciálnej vane. Následne treba odstrániť starý olejový filter. Pred nainštalovaním nového filtra je potrebné natrieť olejom gumové tesnenie a filter dotiahnuť. Potom sa späť zaskrutkuje olejová vypúšťacia skrutka, ktorú treba dotiahnuť kľúčom. Následne sa cez lievik naleje do motora nový olej vhodnej špecifikácie. Pre kontrolu je potrebné naštartovať motor, ktorý sa po pár minútach vypne. V prípade potreby treba doliať olej. Aby sa na dátum výmeny oleja v budúcnosti nezabudlo, prijímací technik vám ho zapíše do servisnej knižky. 

Predstavte si, že výberom správneho servisu znížite svoju uhlíkovú stopu. Sieti Q-service nie sú cudzie ekologické nariadenia a pravidlá ani pri spaľovacích motoroch a spracúvaní oleja. Čiže v našom podaní ide o olejové hospodárstvo v zmysle legislatívy. Pri našej návšteve si môžete byť istí, že akékoľvek ekologické vplyvy na údržbu a opravu vášho vozidla sú optimalizované. V rámci siete vykonávame aj pravidelnú kontrolu olejového hospodárstva cez nezávislého audítora.

 

Ako skladovať olej bezpečne a podľa legislatívy?

So starým použitým olejom to nie je také jednoduché. Je potrebná špeciálna výbava a autorizácia. 

Na skladovanie sa využívajú rôzne systémy záchytných vaní, ktoré bránia rozšíreniu potenciálne nebezpečných kvapalín do okolia. Predíde sa tak havarijným stavom a škodám. Na výber sú záchytné vane s roštom alebo bez roštu. Zíde sa tiež zlievacia vaňa, odsávačka kvapalín, ručná alebo rotačná pumpa na olej či oceľový regál pre sudy.

Aj podľa legislatívy už musia byť tieto vane súčasťou skladovania olejov. Nakladanie s nimi rieši piata časť Zákona o odpadoch, osobitné prúdy odpadov č. 79/2015 Z.z., konkrétne §76. Celkové množstvo skladovaných kvapalín nesmie prekročiť desaťnásobok záchytného objemu. Daná nádoba nesmie mať väčší objem než kapacita záchytnej vane.

 

Prioritne je dôležitý oddelený zber odpadových olejov. Je zakázané zmiešavanie olejov s inými druhmi odpadov a látok, ak toto bráni ich ďalšiemu spracovaniu. Autorizácia na spracovanie odpadových olejov sa udeľuje iba právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, pričom ide o viazanú živnosť v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním je takáto osoba povinná podať na príslušný Okresný úrad – Odbor starostlivosti o životné prostredie – sekcia Odpadové hospodárstvo. Okrem toho je povinná evidenciu a ohlásenia uchovávať či už v elektronickej, alebo papierovej forme po dobu 5 rokov.

Ako na olejové hospodárstvo v autoservise?

Ekologické olejové hospodárstvo v autoservise zabezpečí balík služieb pozostávajúci z auditu odpadového hospodárstva, aktualizácie právnych predpisov v tejto oblasti, upozornení a pripomienok na aktuálne povinnosti firiem, vedenia kompletnej odpadovej agendy, odberu použitého motorového oleja a certifikovaného zariadenia. Takto budú autoservisy v suchu, bez starostí a, samozrejme, zelené. Pridanú hodnotu služieb navyše pocíti aj zákazník.

Medzinárodná sieť nezávislých autoservisov Q-service je príkladom toho, že to s olejmi ekologicky ide. A dokonca aj na Slovensku.

 

Výkup použitého oleja

Jednorazový odber odpadových olejov prichádza do úvahy, ak je ich množstvo aspoň 500 kg. Obsah vody musí byť menší ako 20 percent a obsah nerozpustných látok zase menší než 1,2 percenta.

Nezabudnite, že ste povinní oznámiť poskytovateľovi Požiadavku na odber, prepravu, zhodnotenie či zneškodnenie odpadových olejov najmenej 30 dní pred požadovaným termínom odberu odpadových olejov. Takisto nesmiete prekročiť maximálny celkový ročný objem odobratého a zaplateného oleja.

 

Ako vidíte, olejové hospodárstvo je celá veda, preto je dobré zveriť ho profesionálom. Tí zabezpečia súvisiace služby i potrebnú materiálnu výbavu. Zákazník si následne môže byť istý, že je postarané nielen o vozidlo, ale aj o životné prostredie.

 


 

website created by WMT Studio