Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Do auta lejeme len originálne oleje, príďte na výmenu k nám

Do auta lejeme len originálne oleje, príďte na výmenu k nám

Motorový olej je pre správne fungovanie vozidla nevyhnutnou kvapalinou. Samozrejmosťou by mal byť aj jeho správny výber. Prečo? Lebo iba tak pomôže zmenšovať trenie, opotrebenie, bude prevenciou voči nečistotám na trecích plochách či voči korózii, zabezpečí odvod tepla, dobré tesnenie a pod. Len originálne oleje plnia tieto funkcie na 100 %.

Špecifické vlastnosti

Motorový olej tvorí základný olej a aditíva. Výsledkom je originálna kombinácia zložiek, ktoré dávajú oleju požadované vlastnosti. 

Antioxidanty – odďaľujú starnutie motorového oleja (zmenu jeho vlastností
Detergenty – zabraňujú vzniku usadenín (čistia umývané plochy)
Disperzanty – sústreďujú v oleji rozptýlené látky, aby sa neusadzovali v iných častiach motora
Protikorozívne prísady – chránia omývané plochy pred koróziou
Modifikátory viskozity – zabezpečujú vhodnú viskozitu a vhodnú zmenu viskozity pri rôznych teplotách
Depresanty – znižujú bod tuhnutia oleja
Protipeniace prísady – potláčajú penenie pri prúdení oleja v motore
Modifikátory trenia – skvalitňujú trecie vlastnosti

Investícia do originálneho oleja je zároveň investíciou do špecifických ochranných vlastností. Oproti lacnejším náhradám totiž spĺňa všetky požiadavky kvality a funkcie, ktoré komplexne chránia motor automobilu.

Len originál?

Žiadny výrobca vozidiel olej nevyrába. Olej rafinujú a vyrábajú renomovaní výrobcovia združení v asociáciách ako API a ACEA (napr. SHELL, BP, Mobil, Castrol, Motul). Na základe požiadaviek výrobcov vozidiel definujú presné normy a špecifikácie, ktoré potom môže výrobca olejov používať na svojich baleniach, či už jednotlivo podľa značiek alebo všeobecne pre všetky značky.  Originálne motorové oleje majú nižší stupeň odparovania. To znamená, že sú teplotne stabilné a majú výborné mazacie schopnosti počas celej svojej určenej životnosti, až po ďalšiu výmenu .

Platí to aj pri nízkych teplotách, kedy do hry vstupuje aj viskozita. Kvalitné motorové oleje zabezpečia „ideálnu tekutosť“ aj keď je viac ako 10 °C pod nulou a teda i bezproblémové štartovanie v zimných mesiacoch.

Originálny olej znamená, že je zakúpený priamo od výrobcu, distribútora alebo značky vozidla. Žiaľ, na trh sa dostávajú aj falzifikáty rôznych značiek, ktoré majú identické balenia ako originál, no ani zďaleka nespĺňajú kvalitatívne požiadavky výrobcov vozidiel. Jednotlivé druhy olejov majú osobitné označenia a klasifikáciu. Tie síce napovedajú, ktorý motorový olej je vhodný pre vaše vozidlo, ale platí, že pokiaľ kupujete olej priamo od výrobcov alebo zmluvných partnerov a overených servisov, je garantovaná jeho kvalita a pôvod.

Starostlivosť rovná sa dlhšia životnosť

Zanedbanie výmeny motorového oleja, respektíve ignorácia odporúčanej frekvencie výmeny má za následok:

  • Opotrebovanie častí motora – mazacie vlastnosti motorového oleja chránia, okrem iného, piesty a ventily, znižujú trenie medzi pohyblivými časťami motora. Schopnosť ochrany sa postupne znižuje a k jej obnoveniu dochádza práve včasnou výmenou oleja.

  • Hromadenie nečistôt – odstraňovať drobné čiastočky a nečistoty, ktoré prispievajú k upchatiu olejového filtra, aj to je úloha motorového oleja, ktorú však neplní v dostatočnej miere, ak sa olej pravidelne nevymieňa. To môže viesť aj k zníženiu výkonu motora.

  • Prehriatie motora – olej prechádza olejovým chladičom a ochladený sa vracia späť do horúceho motora. Ako „chladič“ však funguje iba vtedy, ak sa mení, pretože v opačnom prípade neabsorbuje teplo tak rýchlo (jeho zloženie prestáva byť účinné).

Čo znamená pravidelná výmena? Odvíja sa od viacerých faktorov, napr. od počtu najazdených kilometrov, typu vozidla, od toho, ako často a kde sa vozidlo využíva či podľa štýlu jazdy. Vo všeobecnosti sa odporúča meniť olej každých cca 10 000 - 15 000 km alebo aspoň raz za rok.

Spoľahlivá servisná výmena

Ak výrobca odporúča konkrétny motorový olej, má na to aj iné dôvody, ako ekonomické. Stojí si za kvalitou, ktorá vyplýva zo samotného zloženia, ale aj z rôznych záťažových testov tejto kvapaliny v teréne. Oplatí sa spoľahnúť na originálne motorové oleje, ale aj na odborníkov v certifikovaných servisoch


 

Zdroje:

Odkazy:

https://www.q-service.sk/autoservisy/ 

ttps://www.autobiznis.sk/n/motorove-oleje

https://blog.carhelp.sk/originalne-motorove-oleje/

https://blog.carhelp.sk/zanedbana-vymena-oleja-v-aute/

https://www.comco.sk/motorovy-olej-do-auta-jeho-znacenie-a-pouzitie-a53522

 

website created by WMT Studio