Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Online dokumentácia servisných prehliadok v RPZV.sk

Online dokumentácia servisných prehliadok v RPZV.sk

Register prevádzkových záznamov vozidiel je štátny register, vďaka ktorému sa viete dostať k informáciám o histórii vozidla. Slúži motoristom ako prevencia voči podvodom. Najistejšou cestou je, keď vykonáva zápis do registra priamo váš technik pri servisnej prehliadke.

Register prevádzkových záznamov vozidiel je jediný platný register v našej krajine. Je pripojený do systému EUCARIS. Prostredníctvom tejto databázy si krajiny Európskej únie vymieňajú informácie o vozidlách. Vďaka tomu, že štáty spolupracujú, eliminuje sa počet vozidiel, ktorým boli stočené kilometre pri prevoze z inej krajiny a následnom predaji na Slovensku.

Ako príklad si uveďme začiatky fungovania RPZV, kedy pri dovoze áut z Holandska klesol počet stočených áut až o 37 % a to len za pol roka fungovania (od mája do novembra 2018). Pre belgické dovezené autá bol tento pokles 11 %.

Čo všetko je potrebné do RPZV zapisovať?

Ako sme už v minulom článku rozoberali, RPZV je banka informácií o vozidlách. V roku 2022 došlo k zmene v zákone a vznikla povinnosť zapisovať okrem počtu najazdených kilometrov aj výmenu oleja, servisnú prehliadku, výmenu rozvodov, výmenu spojky a ďalšie úkony, ktoré sa týkajú stavu vozidla.
 

Legislatíva určuje, že servisná prehliadka je úkon, ktorý je nutné do registra zapisovať. Napriek tomuto faktu existuje mnoho autoservisov, ktoré túto povinnosť ignorujú. Zistiť, či práve váš servis poctivo odosiela všetky informácie, si môžete priamo na stránke RPZV.sk v zozname poskytovateľov.

Pri skresľovaní údajov hrozí pokuta

Dôsledné plnenie údajov do registra je nesmierne dôležité najmä pri predaji vozidla. Ak by ste sa rozhodli svoje auto predať a nemali by ste k nemu pripojený ODO-Pass (informuje o stave najazdených kilometrov) a dodatočne sa zistí manipulácia s jeho najazdenými kilometrami, môžete dostať od Slovenskej obchodnej inšpekcie pokutu od 3 000 do 100 000 €. 

 

Neriskujte a radšej si svoje auto servisujte u profesionálov. V Q-SERVICE aktuálne dopĺňame informácie o vašom vozidle do RPZV.


 

website created by WMT Studio