Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Nezabúdajte na výmenu filtrov

Nezabúdajte na výmenu filtrov

Zachytiť špinu a nečistoty a chrániť tak komponenty vozidla pred poškodením – to je hlavná úloha filtrov. Ak starostlivosť o ne zanedbáte, zarábate si na problémy. Aké? Prečo je výmena filtrov viac ako dôležitá?

Olejový filter

Jazdíte autom a motor sa opotrebováva. Tak to prirodzene funguje. Pri bežnej prevádzke dochádza k uvoľňovaniu kovových mikročastíc z motora. Drobné nečistoty sa dostávajú do motorového oleja a prispievajú k jeho znehodnoteniu. Preto je nutné pristupovať k výmene oleja zodpovedne. Olejový filter sa stará o to, aby ste ju nemuseli absolvovať v krátkych intervaloch. 

Jeho úloha je však komplexnejšia – zachytáva pevné častice a zabraňuje tomu, aby sa dostali do motorového systému a poškodili ho. Je jasné, že tak stráca svoju účinnosť. Efektívne odvádzať prácu dokáže až do plánovanej výmeny oleja (každých 15 000 km alebo raz ročne). Práve vtedy ho treba spolu s olejom vymeniť. Tak sa dá predísť predčasnému opotrebeniu motora a znečisteniu, respektíve znehodnoteniu nového oleja

Palivový filter

Funkcie palivového filtra sa líšia v závislosti od druhu použitého paliva. Pri benzínových motoroch zachytáva nečistoty z paliva (dokonale čisté palivo neexistuje) a pomáha predísť narušeniu výkonu motora. Pri naftových motoroch zase pomáha predchádzať korózii vo vnútri motora – odstraňuje vodu, ktorá sa tu tvorí.

Palivový filter chráni vstrekovače paliva a je dôležitý aj pre udržiavanie výkonu automobilu (ak je zanesený, aj spotreba je vyššia). Na jeho životnosť má vplyv spôsob jazdy, kvalita tankovaného paliva aj to, či pravidelne jazdíte na rezerve – vtedy palivo prúdi zo spodnej časti nádrže, kde sa nachádza najviac usadenín. Mali by ste ho meniť raz ročne, prípadne podľa počtu najazdených kilometrov. Ideálne súčasne s olejovým filtrom.

Vzduchový filter

Hmyz, prach, piesok, rôzne drobné častice – vzduchový filter chráni motor pred ich znečistením. Jeho prefúknutie síce môže pomôcť, ale iba do určitej miery a dočasne. Raz ročne by ste sa mali postarať o jeho výmenu. Extra by ste si ju mali odsledovať, ak často jazdíte v prašnom prostredí. Čierny dym z výfuku je už veľmi zlé znamenie. Dôvod?

Automobil potrebuje kyslík pre spaľovací proces. Vzduchový filter čistí vzduch v sacom potrubí predtým, ako je vháňaný do spaľovacieho priestoru motora. Preto, ak je zanesený, môže ovplyvniť zvýšenie spotreby paliva – kvôli nedostatku vzduchu pre správny chod motora, keďže pri upchatí filtra motor nedokáže nasávať potrebné množstvo vzduchu. 

Kabínový filter

Filtruje vzduch vháňaný do kabíny cez ventiláciu. Jeho úlohou je udržať čistý vzduch v interiéri auta, teda zabrániť tomu, aby sa dnu dostali čo i najmenšie čiastočky prachu či peľu. Preto sa tiež nazýva peľový filter. Aj výsledok jeho pravidelnej výmeny je zrejmý – pasažieri vozidla dýchajú čistý vzduch, eliminovaný o nepríjemné pachy a prípadné alergény. Zároveň predlžuje životnosť vykurovacieho, ventilačného a klimatizačného systému.

Okrem klasického papierového kabínového filtra existuje aj uhlíkový, ktorý je užitočný obzvlášť pre ľudí trpiacich alergiami a tých, ktorí majú problémy s dýchaním. Je schopný zachytiť aj výfukové plyny, emisie z dopravy a pachy. Výmenu peľového filtra absolvujte raz za rok, alebo každých 15 000 km. No ak bežne jazdíte v prašnom a znečistenom prostredí, tak i častejšie.

Dajte si záležať na pôvode a výrobcovi

Pravidelná výmena filtrov je jedna z vecí, ktoré si treba zapamätať ako užitočnú nutnosť pre správne a efektívne fungovanie auta. Nech už ide o ktorýchkoľvek druh filtra, jazdením, a teda jeho používaním, stráca účinnosť. 

Filtre chránia auto svedomito iba vtedy, ak sa zodpovedne pristupuje k ich výmene. Aj k ich výberu. Platí pravidlo výmeny podľa špecifikácie vozidla. No platí aj iná vec – nemenené filtre autám viac škodia, ako pomáhajú. Venujte im pozornosť a pravidelný servis. Odmenou vám bude dlhšia životnosť vozidla.

 

website created by WMT Studio