Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Náhradné vozidlo Q-SERVICE

Bezplatne?

Stala sa Vám dopravná nehoda, ktorú zapríčinil niekto iný?

Budete určite naštvaný/á a samozrejme Vás čaká zbytočná strata času riešením situácie. Musíte vypĺňať  tlačivá, zabezpečiť odťah vozidla, riešiť poisťovňu, čakať  na obhliadku z poisťovne, vyhľadať autoservis na opravu a čakať na vykonanie opravy. To všetko v lepšom prípade zaberie niekoľko dní pri ľahšej oprave, ale môže to byť až niekoľko týždňov. Všetko závisí od rozsahu poškodenia a tiež od kapacity a termínov v autoservisoch. K tomu všetkému ak vozidlo používate každý deň či už do práce, vozíte deti do školy, chodíte k lekárovi alebo jednoducho je to nevyhnutná súčasť vášho osobného alebo pracovného života tak vám to nabúra zabehnutý bežný režim a musíte hľadať alternatívne riešenie - požičať vozidlo z rodiny, od známeho, prenájom z požičovne alebo využiť autobus, vlak a MHD...nič komfortné plus náklady navyše.  Ak využívate na servis a opravy Vášho vozidla spoľahlivého a seriózneho partnera, ktorý je znalý v problematike opráv poškodených vozidiel s PZP vinníka alebo HP (musí byť súčasťou zmluvy o HP) tak máte o starosť menej.  To všetko plynie zo zákona o PZP. Okrem toho, že máte nárok vrátiť Vaše vozidlo do pôvodného stavu a opraviť ho z kvalitných dielov (nie dielov, ktoré diktuje poisťovňa) máte nárok na slobodný výber autoservisu a aj na bezplatný prenájom náhradného vozidla a to v adekvátnej triede akú používate . Pre istotu si zopakujme na čo máme nárok z PZP:

 • Nároky podľa zákona o PZP
  • škody na zdraví a náklady pri usmrtení (napr. bolestné, náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada za stratu na zárobkoch a dôchodku, nemajetková ujma v peniazoch)
  • zničenie, poškodenie, odcudzenie alebo strata veci
  • ušlý zisk
  • náklady súvisiace s uplatnením pohľadávky (napr. znalecký posudok)
  • nájom vozidla po dobu opravy
  • skutočná škoda
 • Čelné sklo
 • Zhodnotenie Motorového vozidla - nie
 • Znehodnotenie Motorového vozidla - áno
 • Režim totálnej škody
 •  Lehoty poisťovne
 • na šetrenie – max 3 mesiace odo dňa oznámenia škodovej udalosti
 • splatnosť – do 15 dní od skončenia vyšetrenia poistnej udalosti

 

Ako to prebieha

V prvom rade musí byť všetko kvalitne zdokumentované (najlepšie aj políciou). Ak je vozidlo nepojazdné (rozumej nespôsobilé na bežnú prevádzku) a vinník je jednoznačný (a nie ste to Vy :) už by ste mali nárok na vozidlo. Samozrejme ako to býva nie je to také jednoduché. Všetko závisí od rozsahu poškodenia, doby opravy a prehlásenia, že vozidlo je naozaj neoddeliteľná súčasť vášho každodenného života. Najlepšie je v takom prípade kontaktovať Q-SERVICE, ktorý rieši aj poistné udalosti a má skúsenosti aby Vám poradil. Samotná doba prenájmu závisí od celkovej doby potrebnej k oprave vozidla kde sa zohľadňuje – počiatok udalosti, čas potrebný na vykonanie obhliadky, dodanie náhradných dielov, termín na zahájenie opravy v servise, vykonanie opravy, odovzdanie vozidla. Na presný výpočet rozsahu a času potrebného na opravu sa akceptuje tzv. Kalkulácia opravy, ktorá je výsledkom profesionálneho programu určeného na kalkulácie, ktorým disponujú poisťovne a taktiež naše servisy. To znamená - žiadne umelé naťahovanie času a podobne.

 

Samotný prenájom

Máte na výber z troch možností.

Buď využijete služby autopožičovne, ale v takom prípade si musíte zabezpečiť celú agendu sám. Za vozidlo musíte uhradiť prenájom a túto sumu potom žiadať od poisťovne. Nevýhoda je, že tam máte vlastné peniaze a nie každá poisťovňa je pružná plus veľmi radi robia rôzne obštrukcie a nakoniec to môže skončiť, že vám odmietnu zaplatiť. V tom prípade neostáva nič iné ako sa obrátiť na advokáta a žalovať poisťovňu.  Nič príjemné pre bežného občana.

Druhá možnosť je využiť služby špecializovaných firiem , ktoré vyhľadávajú poistné udalosti priamo v teréne tzv. CRASH HUNTER.  Tu ale pozor na serióznosť jednotlivých firiem. My z praxe poznáme iba jednu s ktorou máme dobré skúsenosti. Klient nemá žiadne starosti, neplatí za nič iba využíva službu. Spoločnosť všetko dorieši za klienta a na vlastné náklady.

Tretia možnosť a najjednoduchšie riešenie je požiadať o túto službu priamo v našich vybraných autoservisoch Q-SERVICE po celom Slovensku. Servis zabezpečí odťah vozidla, priamo v servise sa môže vykonať obhliadka vozidla, určí sa doba opravy na základe kalkulačného programu a zabezpečí náhradné vozidlo. Disponujeme potrebnými tlačivami. Klient nemá žiadne starosti, neplatí za nič iba využíva službu. Q-SERVICE všetko dorieši za klienta a na vlastné náklady. Náklady za prenájom vozidla prepláca poisťovňa vinníka, ktorý spôsobil nehodu. Dokážeme pomôcť našim klientom aj pri iných nezrovnalostiach s poisťovňou – krátené plnenie , škody na zdraví a pod.

Preštudujte si tiež viac info na odkaze: Spolupráca s poisťovňami

website created by WMT Studio