Q-SERVICE ® Autoservis PROFI - PRIBULA s.r.o.

Sídlo

Q-SERVICE ® Autoservis PROFI - PRIBULA s.r.o.
Pod Kamennou Baňou 14012/27
080 01 Prešov

Mobil: 0917/ 40 30 20
E-mail: servis@autoservispribula.sk
Web: http://www.autoservispribula.sk/

Q-SERVICE ® Autoservis PROFI - PRIBULA s.r.o.

Pod Kamennou Baňou 14012/27
080 01 Prešov

Poskytované služby

Garancia mobility

Garancia mobility

Plánuješ dovolenku autom?

Nepokaz si dovolenku pokazeným autom a daj si ho radšej skontrolovať v najbližšom Q-SERVICE, pretože s nami aj v prípade poruchy vždy prídeš bezpečne do cieľa.

Viac o garancii mobility

Partnerské poisťovne

Poistné udalosti

Ostatné služby

Naša spoločnosť zabezpečuje bezplatný spätný zber opotrebovaných akumulátorov (autobatérií) od konečných používateľov na základe § 48 zákona č.79/2015 Z.z..

Naša spoločnosť zabezpečuje bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík od konečných používateľov na základe § 71 zákona č.79/2015 Z.z..

Q-SERVICE v Európe

Telefónne číslo do servisu
0917/ 40 30 20