Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Spolupráca s poisťovňami

Čo by ste mali vedieť ak sa Vám stala poistná udalosť a Vaše auto potrebuje návštevu autoservisu.

Ak ste už nahlásili poistnú udalosť a vykonali administratívne formality nasleduje obhliadka vozidla buď samotnou poisťovňou alebo poverenou spoločnosťou na obhliadky alebo povereným autoservisom na vykonanie takejto činnosti v danom regióne a meste.  A zrovna pri tejto činnosti niektoré poisťovne dajú klientovi do ruky tlačivo, kde sú uvedené zmluvné autoservisy pre poisťovňu aj s informáciou, že vozidlo je možné opraviť v týchto prevádzkach. Dokonca Vám dajú podpísať tlačivo, že tieto podmienky akceptujete.

A tu prichádza rozpor preto nezabúdajte:

Máte právo sa slobodne rozhodnúť a opraviť si Vaše vozidlo vo Vami vybranom autoservise, ktorému dôverujete!

Poisťovňa nemôže nariadiť alebo akýmkoľvek spôsobom určovať kde si máte vozidlo opraviť, to môže iba odporučiť!

Pri poistnom plnení poisťovňa nemôže robiť rozdiely v neprospech klienta (krátenie plnenia) iba preto, že si vozidlo dal opraviť v autoservise, ktorý nemá zmluvu s danou poisťovňou.

Ak Vám niekto iný spôsobil škodu na Vašom vozidle máte právo na 100%-né vrátenie vozidla do pôvodného stavu bez amortizácie a na opravu s kvalitnými náhradnými dielmi. Pri totálnej škode (tu je často rozpor a nevýhoda pre klienta) musí poisťovňa plniť v adekvátnej trhovej cene vozidla.

Poisťovňa nekoná správne ak uprednostňuje autorizované alebo zmluvné servisy!

Pre klienta je podstatné - opraviť vozidlo dobre a s kvalitnými dielmi, rýchlo a podľa technologického postupu výrobcu a dodávateľov dielov.

Hlavné rozdiely pre nezávislý (neznačkový) autoservis:

Zmluvný vzťah:

O niečo rýchlejšia a jednoduchšia komunikácia pre autoservis, Možnosť obhliadky priamo v servise (iba pre niektoré poisťovne), Krycí list - peniaze za opravu posiela poisťovňa priamo na účet autoservisu, Servis je nútený akceptovať ceny náhradných dielov a normohodiny diktované poisťovňou, Prísun klientov pre autoservis

Nezmluvný vzťah:

Autoservis nemusí akceptovať nevýhodné podmienky diktované poisťovňou - cena za prácu, menej kvalitné náhradné diely (hlavne karosárske), Vystúpenie za svoje práva a práva klienta (krátenie plnenia, amortizácia, originalita dielov, lakovanie, naťahovanie vyplácania plnenia), Krycí list - vydanie vozidla a peniaze za opravu priamo na účet autoservisu (o túto možnosť musí požiadať majiteľ vozidla)

Ak si uplatňujete nárok z havarijného poistenia dobre si preštudujte zmluvu, ktorú ste uzatvárali a podpisovali. Tu ste viazaný zmluvnými podmienkami poisťovne (aké diely sa môžu namontovať, spoluúčasť). Ak sa plnenie uplatňuje z PZP vozidla, ktoré Vám spôsobilo škodu tu je situácia jednoznačná a hradí sa všetko v plnej výške.

Uplatnenie nároku pri PZP (na čo máte nárok):

 • Nároky podľa zákona o PZP
  • škody na zdraví a náklady pri usmrtení (napr. bolestné, náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada za stratu na zárobkoch a dôchodku, nemajetková ujma v peniazoch)
  • zničenie, poškodenie, odcudzenie alebo strata veci
  • ušlý zisk
  • náklady súvisiace s uplatnením pohľadávky (napr. znalecký posudok)
  • nájom vozidla po dobu opravy
  • skutočná škoda
 • Čelné sklo
 • Zhodnotenie Motorového vozidla - nie
 • Znehodnotenie Motorového vozidla - áno
 • Režim totálnej škody
 •  Lehoty poisťovne
  • na šetrenie – max 3 mesiace odo dňa oznámenia škodovej udalosti
  • splatnosť – do 15 dní od skončenia vyšetrenia poistnej udalosti

Nezabúdajte...

Ak máte pocit, že Vám poisťovňa spôsobila krivdu máte možnosť do určitej doby podať odvolanie a sťažnosť. Samozrejme sa bez advokáta v takejto situácii už nezaobídete. Ak sa poistná udalosť opravuje v sieti Q-SERVICE zabezpečujeme kvalitnú advokátsku kanceláriu s dostatočnou skúsenosťou pre našich partnerov a klientov.

 • Otázka premlčania pri poistení -
  •  PZP – uplatniť nárok sa môže do 2 rokov odo dňa, kedy sa poškodený o škodovej udalosti dozvedel, najneskôr do 3 rokov od vzniku škodovej udalosti
  •  HP – 4 roky od poistnej udalosti

Vážime si Vašu spoluprácu s našou sieťou Q-SERVICE !

Chceme Vám poskytnúť maximálny komfort a komplexné služby. Je našou prioritou, aby ste od nás odchádzali spokojní. Preto rozširujeme našu ponuku nie len v rámci opravárenských služieb, ale aj pri uplatňovaní Vašich nárokov a bránení Vašich práv našimi spolupracujúcimi advokátmi.

Ak si u nás objednáte opravu vozidla, bezplatne Vám vymôžeme:

 • Krátené poistné plnenie

vymôžeme pre Vás poistné plnenie, na ktoré máte nárok, nebuďte ukrátení poisťovňou

 • Náhradu škody

bola Vám spôsobená škoda na zdraví? poškodili sa Vám pri havárii Vaše veci v aute vrátane drahých šperkov,  mobilného telefónu alebo ošatenia?  Uplatníme a vymôžeme Vaše nároky advokátmi za Vás

 • Náhradu za znehodnotenie vozidla haváriou len v prípade, ak ste poškodený pri dopravnej nehode/PZP

havária vozidla spôsobuje pokles jeho kúpnej ceny, máte právo na vyplatenie rozdielu hodnoty auta pred a po havárii

 • Náhradu za nájomné náhradného vozidla

ak potrebujete náhradné vozidlo, nájomné Vám poisťovna musí preplatiť, my Vám ho získame

Nepodliehajte obmedzeniam, kde si máte opraviť auto, poisťovne Vás nemôžu zbaviť Vašej vlastnej voľby autoservisu, kde si auto dáte opraviť!

Autoservis si vyberáte Vy, nie poisťovňa!

Právna ochrana Q-SERVICE - Poistná udalosť - S nami viete na čo máte nárok !!!

                            ...Váš autoservis

website created by WMT Studio