Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Konečná cena opravy vozidla?

Konečná cena opravy vozidla?

Prax nejednému motoristovi potvrdila neveľmi príjemnú skúsenosť navyšovania ceny pôvodného odhadu opravy. Častokrát zásadne. Pri odovzdávaní vášho auta do servisu sa častokrát dozviete odhadovanú cenu, na čo vás aj jasne upozornia, no výsledný účet je neraz vyšší o štvrtinu až polovicu. S výslednou menšou sumou za opravu ako bol odhad sa snáď ani nestretnete.

Prax nejednému motoristovi potvrdila neveľmi príjemnú skúsenosť navyšovania ceny pôvodného odhadu opravy. Častokrát zásadne. Pri odovzdávaní vášho auta do servisu sa častokrát dozviete odhadovanú cenu, na čo vás aj jasne upozornia, no výsledný účet je neraz vyšší o štvrtinu až polovicu. S výslednou menšou sumou za opravu ako bol odhad sa snáď ani nestretnete.

 

 

Autoservisy argumentujú tým, že pri rozsiahlejších opravách nedokážu presne určiť, čo všetko bude nutné opravovať resp. vymieňať. Neraz sa tiež stane, že auto, na ktorom sa dlhšie nepracovalo, má skutky zhrdzavené, alebo spoje poškodené, čo demontáž značne komplikuje a predlžuje. Následne nie je možné dodržať časový harmonogram prác. Nezriedka sú poškodené alebo nefunkčné aj iné komponenty, ktoré sa v autoservise rozhodnú vymeniť bez vášho súhlasu či dokonca vedomia. Nová služba motoristom BEZPLATNÁ KALKULÁCIA vďaka www.motointegrator.sk väčšinu z týchto problémov rieši v prospech vodiča-majiteľa. Na miesto jednoduchého formulára na webstránke motointegrátor môžete využiť aj nasledovné telefónne čísla: 02/32 60 22 11 alebo 0907 917 927.

 

bezplatna kalkulacia www.motointegrator.sk

Čo je bezplatná kalkulácia a ako vzniká?
 

Odborne vyškolený personál na základe dopytu emailom, alebo telefonicky obratom pripraví cenovú kalkuláciu pre vami želanú opravu. Jediné, čo treba uviesť je VIN číslo vášho auta, špecifikovať druh opravy a miesto bydliska. Následne dôjde k vytvoreniu samostatnej cenovej ponuky výberom vhodného materiálu podľa špecifikácie výrobcu vozidla a stanovených časov potrebných pre danú opravu. Operátor následne informuje klienta o cene opravy pre konkrétny zo siete Q-servisov emailom. Zákazník touto službou nie je nijako viazaný. Opravu auta v danom rozsahu nemusí akceptovať, môže sa rozhodnúť pre iný servis, alebo si dať kalkuláciu prerátať aj so zmenou vstupných údajov.

Prečo je bezplatná kalkulácia opravy výhodná?
 

Klient dostane nezáväznú cenovú ponuku opravy podľa zadaných požiadaviek k nahliadnutiu do emailu. V prípade, že má záujem o opravu podľa ponuky a s cenou opravy súhlasí, potvrdí to emailom. Vopred nemusí nič uhrádzať, ani skladať zálohy. V dohodnutom termíne pristaví vozidlo do servisou Q-Service. Až po ukončení práce uhradí opravu vozidla priamo v servise.

Zmenu rozsahu opráv schvaľuje klient
 

Ďalšou výhodou je, že pokiaľ sa počas montáže vyskytne „problém“, napríklad pri výmene bŕzd a technik servisu pri montáži zistí, že zákazník má nevyhovujúcu brzdovú kvapalinu (životnosť brzdovej kvapaliny je 2 roky, potom začína srácať svoje fyzikálne vlastnosti) a stáva sa menej účinnou, v krajnom prípade až nefunkčnou – čo si málokto uvedomuje, preto svojpomocnou montážou síce môže ušetriť pár EUR na práci v servise, ale na druhej strane môže ohroziť svoje zdravie a čo je horšie aj zdravie nevinného... Na takú skutočnosť upozorní operátora. Ten kontaktuje zákazníka a oboznámi ho so situáciou, a samozrejme, pošle rozšírenú cenovú ponuku. V prípade súhlasu zabezpečí Q-servis výmenu brzdovej kvapaliny v čo najkratšom čase. Zákazník má kompletný prehľad o potrebných pracovných úkonoch a materiáli. Presne vie koľko bude v servise platiť (nestane sa, že by sa faktúra navýšila bez predošlej konzultácie). Má zabezpečenú odbornú montáž (v zmysle správnych technologických postupov a použitého vybavenia a prípravkov).

bezplatna kalkulacia www.motointegrator.sk

 

Vzor kalkulácie

VW Polo, r.v. 2010, 1,4i, 63 kW


Vážený zákazník,

na základe Vašej požiadavky o vytvorenie kalkulácie z internetovej stránky www.motointegrator.sk si Vám dovoľujeme oznámiť, že výmena bŕzd v Q-Service Carpoint, s.r.o by stála 296,28 € s DPH.

 

Materiál:        
Brzdový kotúč predný   DF2803 2ks   78,24 €
Brzdový kotúč zadný   DF2805 2ks   56,40 €
Platničky predné   GDB1550 sada   61,32 €
Platničky zadné   GDB1330 sada   30,48 €
Brzdová kvapalina   DOT 4 ESP 1L   11,52 €
Čistič bŕzd   CART00201 1ks   3,24 €
Materiál spolu po 10% zľave       217,08 €
         
Práca:        
Výmena predných kotúčov   0,8 hod x 24,00 €   19,20 €
Výmena zadných kotúčov   0,7 hod x 24,00 €   16,80 €
Výmena predných platničiek   0,5 hod x 24,00 €   12,00 €
Výmena zadných platničiek   0,4 hod x 24,00 €   9,60 €
Výmena brzdovej kvapaliny   0,9 hod x 24,00 €   21,60 €
Práca spolu       79,20 €
         
Spolu:       296,28 € s DPH

bezplatna kalkulacia www.motointegrator.sk

website created by WMT Studio