Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

DPF čistenie - mokrá technológia

DPF čistenie - mokrá technológia

Čistenie funguje na princípe spätného premývania vodou a vzduchom. Nepoužívajú sa pri tom žiadne agresívne látky, ktoré by mohli filter poškodiť. Z filtra nie je potrebné demontovať snímače. Používa sa kvapalina na rozpustenie a neutralizáciu oleja.

Filter je protismerne zapojený a najskôr je zmeraný jeho odpor a prietok čo je automaticky zaznamenané a je vytlačený protokol. Po tomto úkone prichádza fáza čistenia. Počas tejto fázy je do filtra vháňaná teplá voda zmiešaná zo vzduchom a každých cca 30 sec je voda vytlačená nárazom vzduchu, toto sa opakuje niekoľko krát. Je to závislé na type filtra (pri katalyzátoroch sa nárazové čistenie nepoužíva, filter je len premývaný). Po procese samotného premývania nasleduje proces dočisťovania a sušenia kedy je do filtra vháňaný horúci vzduch až do takmer úplného vysušenia. Vo filtri zostane veľmi malé množstvo kondenzátu, ktorý sa odparí hneď po naštartovaní. Po tom nasleduje záverečný test odporu a prietoku filtra tak ako na začiatku čistenia, znova je všetko zaznamenané a je automaticky vytlačený protokol. Filter je následne očistený z vonku a ošetrený tepelne odolnou farbou. Celý postup je vidieť v tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=S8XKDl1tzHs

Ceny čistenia pre orientáciu:

Základný cenník na osobné vozidlo je od 130 €.

Dodávky 150 €

Rozoberateľné filtre PSA 250 € ( v niektorých prípadoch je na týchto typoch filtrov potrebná výmena tesnení, cena tejto sady je 50 €)

Nákladné vozidlá - záleží na tom aký to je filter. V prípade ak je vyberateľná vložka tak od 250 €, ak nie cca 400 €

Všetky ceny sú s DPH.

Ceny sa môžu meniť v prípade veľmi zaneseného filtra hlavne pri poškodeniach turba alebo v prípade potrebnej opravy závitov snímačov. K cene treba ešte pripočítať náklady za dopravu na zberné miesto čistenia. Pri osobných vozidlách sa cena za dopravu pohybuje od 10 €.

Všetky tu zverejnené informácie sa týkajú a viažu na špeciálnu technológiu a technické vybavenie na  čistenie. Žiadajte preto mokré čistenie cez sieť Q-SERVICE. Na trhu existuje množstvo firiem a samozvaných odborníkov.na rôzne druhy čistenia.

website created by WMT Studio